27.05. 2018г. Участие Фолклорен венец „Божура„

Участие в майските тържества на гр. Средец.
Гала – концерт на Фолклорен венец „Божура“ 27.05.2018г. гр. Средец
По традиция, Радостина Йовкова участва ежегодно в това събитие като гост – солист.