26.05.2012г. Божура 2012г. Участие в майските тържества на гр. Средец

Участие в майските тържества на гр. Средец. Почетен плакет на Общината – 20 години „Фолклорен венец Божура“, беше връчен на певицата, за приноса и към популяризирането на българския фолклор, както и за участието й от самото създаване на Фолклорния венец, до днес