21.06.2011г. Участие в Световната премиера на ораторията „Меланхолична красота” във Вашингтон, в Кенеди център

Участие в Световната премиера на ораторията „Меланхолична красота” във Вашингтон, в Кенеди център. Произведението е по музика на композитора Георги Андреев.
Освен симфоничен оркестър, два смесени хора и детски хор, в ораторията участват
част от хора и оркестъра на НФА „Филип Кутев”. Ораторията се прествави и пред публиката на Ню Йорк и Бостън.