18.12. 2016г. Участие в Благотворителен Коледен Концерт „Молитва за Мони“ в с. Дивотино