10-14.08.2011г. Участие в Международния Фестивал „Македонско слънце” 2010г. От октомври 2010г.

Участие в Международния Фестивал „Македонско слънце” 2010г. От октомври 2010г., Радостина е диригент на хора за обработен фолклор при НЧ „ Труд и постоянство 1901г”.