08.04.2011г. „Екипът„ – концерт на НФА „Филип Кутев„ в залата на Консерваторията.