Участие в телевизионна реклама на „ Пиринско пиво“.

Участие в телевизионна реклама на „ Пиринско пиво“. Гласовете на Радостина Йовкова и Валентина Йовчева ще звучат три години по всички медии и ще огласяват сайта на „ Пиринско пиво“