Участие в „Денят отблизо” с Мира Добрева

Участие в „Денят отблизо” с Мира Добрева